วัดป่าแดงหลวง

วัดป่าแดงหลวง

วัดป่าแดงมหาวิหาร          วัดป่าแดงมหาวิหาร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดป่าแดง” ที่ได้ชื่อว่าวัดป่าแดง เนื่องจากในอดีตบริเวณวัดมีต้นไม้แดงอยู่มาก วัดป่าแดงมหาวิหารตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ หมู่ ๑๔ ซอย ๔ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่...
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)      วัดร่ำเปิง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑ หมู่ ๕ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อีกทั้งอยู่ใกล้บริเวณวัดอุโมงค์ วัดป่าแดง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในวัดมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๗๘ ตารางวา...
วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม)

วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม)

วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม)      วัดสวนดอก นามเดิมมีว่า “วัดบุปผาราม” เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่  สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช  ซึ่งเป็นกษัตริย์ลำดับที่ ๖ ของราชวงศ์เม็งราย แห่งอาณาจักรล้านนา...
วัดกู่เต้า

วัดกู่เต้า

วัดกู่เต้า         วัดกู่เต้า เดิมชื่อ วัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีภูมิ วัดนี้ไม่ปรากฏว่าเริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยใด แต่มีตำนานเล่าขานกันมาและเชื่อว่า เจดีย์วัดกู่เต้าสร้างในสมัยที่พม่าครองเมืองเชียงใหม่ ซึ่งรวมไปถึงอาณาจักรล้านนาทั้งหมด สิ่งสำคัญภายในวัดคือ...
วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี        วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๙ ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๗๐ โดยพระเกษเกล้าโปรดให้ยกบ้านหัวเวียงให้เป็นวัด จากนั้นได้สร้างเจดีย์และวิหาร ในปี พ.ศ. ๒๐๗๑ เมื่อพระเกษเกล้าฯ...