อานิสงส์ทานไปหาคนตาย

การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนตายก็มีนิยายกล่าวไว้เช่นนี้ ได้มีการปฏิบัติสืบ ๆ กันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลนั้นแล้ว การทำบุญนั้นต้องประกอบด้วยบุพเจตนา มุญจนเจตนา และอปรภาคเจตนา ตั้งใจทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ผุดผ่อง คนตายจะได้ไม่กังวลแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย บุญที่ได้อุทิศไปนั้น แม้ไม่ถึงผู้ตาย ก็จะเป็นผลบุญต่อผู้ที่ทำนั้นติดตัวไปในภายภาคหน้า มีชีวิตอยู่อย่าได้ประมาท ให้คบนักปราชญ์ รักษาศีล ทำบุญ ขอให้ได้พบพระศรีอริยเมตไตรย บุญทั้งหลายนั้นจะส่งผลให้ได้พบสุข ๓ ประการ มีนิพพานเป็นที่สุด