ศิลปะการฟ้อน จังหวัดเชียงใหม่

        การฟ้อน ได้กล่าวว่าเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมและขนบประเพณีชาวเหนือ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ทั้งการแต่งกาย จังหวะ และลีลา  ท่าทางการฟ้อนรำ เพลงและดนตรีที่ใช้ประกอบ จึงนับเป็นศิลปะและวัฒนธรรมของชาวภาคเหนือโดยแท้

การฟ้อนทุกชนิดของภาคเหนือจะเห็นว่า ผู้หญิงจะนุ่งผ้ามีเชิงยาวกรอมเท้า ใส่เสื้อแขนยาวจรดข้อมือ ห่มสไบ  หรือมีสไบยาวคล้องคลุมปล่อยชายลงมาถึงเข่า เพราะอากาศทางภาคเหนือเย็นสบาย ประชาชนจึงนิยมใส่เสื้อแขนยาวและห่มสไบ ผมเกล้าสูงทัดดอกไม้แล้วห้อยอุบะ เพราะทางภาคเหนือมีอากาศดี ดอกไม้จึงสวยงาม โดยเฉพาะดอกเอื้อง หรือดอกกล้วยไม้มีมาก นำมาประดับผมทำให้สวยงามทั้งผู้ฟ้อนและลีลาการฟ้อน

อานิสงส์สร้างหีบธรรม์

อานิสงส์สร้างหีบธรรม์

อานิสงส์ทานไปหาคนตาย

อานิสงส์ทานไปหาคนตาย

ตำนานพญาธรรม

ตำนานพญาธรรม

กฎหมายโบราณ

กฎหมายโบราณ

ศิลปะการฟ้อน

ศิลปะการฟ้อน

วิถีวัฒนธรรม ๓ ชาติพันธุ์ (บ้านป่าป้อง)

วิถีวัฒนธรรม ๓ ชาติพันธุ์ (บ้านป่าป้อง)

พ่อหมอบุญชู จันทรบุตร (ภูมิปัญญารักษาโรค)

พ่อหมอบุญชู จันทรบุตร (ภูมิปัญญารักษาโรค)

จารึกล้านนา วัดแสนฝาง พ.ศ.๒๔๑๓-พ.ศ.๒๔๔๒

จารึกล้านนา วัดแสนฝาง พ.ศ.๒๔๑๓-พ.ศ.๒๔๔๒

จารึกล้านนา วัดพระธาตุดอยสุเทพ พ.ศ.๒๐๑๙-พ.ศ.๒๔๘๘

จารึกล้านนา วัดพระธาตุดอยสุเทพ พ.ศ.๒๐๑๙-พ.ศ.๒๔๘๘

จารึกล้านนา วัดพระธาตุศรีจอมทอง พ.ศ.๒๐๘๓-พ.ศ.๒๔๕๕

จารึกล้านนา วัดพระธาตุศรีจอมทอง พ.ศ.๒๐๘๓-พ.ศ.๒๔๕๕

จารึกล้านนา วัดหัวหนอง

จารึกล้านนา วัดหัวหนอง

จารึกล้านนา วัดกานโถม

จารึกล้านนา วัดกานโถม

จารึกล้านนา วัดพระสิงห์ พ.ศ.๒๓๕๕

จารึกล้านนา วัดพระสิงห์ พ.ศ.๒๓๕๕

จารึกล้านนา วัดหลวง พ.ศ.๒๑๐๓

จารึกล้านนา วัดหลวง พ.ศ.๒๑๐๓

จารึกล้านนา วัดยางหนุ่ม พ.ศ.๒๐๖๐

จารึกล้านนา วัดยางหนุ่ม พ.ศ.๒๐๖๐

จารึกล้านนา วัดพระเกิด พ.ศ.๒๐๖๓

จารึกล้านนา วัดพระเกิด พ.ศ.๒๐๖๓

กู่วัดเสาหิน ราว พ.ศ. ๒๐๒๐-พ.ศ.๒๐๒๓

กู่วัดเสาหิน ราว พ.ศ. ๒๐๒๐-พ.ศ.๒๐๒๓

จารึกล้านนา วัดพระพันตน พ.ศ. ๒๐๕๔-พ.ศ.๒๗๒๓

จารึกล้านนา วัดพระพันตน พ.ศ. ๒๐๕๔-พ.ศ.๒๗๒๓

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ

ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด

ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด

ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล

ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล

เตียวขึ้นดอยไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพ (วิสาขบูชา)

เตียวขึ้นดอยไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพ (วิสาขบูชา)

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง)

ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง)

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ ๓๔

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ ๓๔

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

วัดพระนอนขอนม่วง

วัดพระนอนขอนม่วง

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดป่าแดงหลวง

วัดป่าแดงหลวง

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม)

วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม)

วัดกู่เต้า

วัดกู่เต้า

วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดศรีเกิด

วัดศรีเกิด

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดพันเตา

วัดพันเตา

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง

เจดีย์หมื่นกอง (ในยุพราชฯ)

เจดีย์หมื่นกอง (ในยุพราชฯ)

วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น

วัดเกตการาม

วัดเกตการาม

วัดเจดีย์เหลี่ยม (วัดกู่คำ)

วัดเจดีย์เหลี่ยม (วัดกู่คำ)

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน

วัดหางดง

วัดหางดง

วัดอินทราวาส (ต้นแกว๋น)

วัดอินทราวาส (ต้นแกว๋น)

วัดบวกครกหลวง

วัดบวกครกหลวง

วัดหนองคำ

วัดหนองคำ

วัดหนานช้าง

วัดหนานช้าง

เวียงกุมกาม

เวียงกุมกาม

วัดกานโถมกุมกามภิรมณ์ (วัดช้างค้ำ)

วัดกานโถมกุมกามภิรมณ์ (วัดช้างค้ำ)

แจ่งหัวริน

แจ่งหัวริน

แจ่งศรีภูมิ

แจ่งศรีภูมิ

แจ่งกู่เฮือง

แจ่งกู่เฮือง

แจ่งก๊ะต๊ำ

แจ่งก๊ะต๊ำ

วัดพระพุทธบาทสี่รอย

วัดพระพุทธบาทสี่รอย

ประเพณีรดน้ำดำหัว

ประเพณีรดน้ำดำหัว

ใบลาน

ใบลาน

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ (สงกรานต์)

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ (สงกรานต์)