วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

          วัดอุโมงค์และสวนพุทธธรรม วัดอุโมงค์(อุโมงค์เถรจันทร์) เป็นชื่อเรียกวัดเก่าที่ “พระเจ้ากือนาธรรมิกราช” ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อถวายให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฏกอาศัย มีพระอุโบสถขนาดย่อมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีพระเจดีย์ใหญ่แบบลังกาวงศ์ และอุโมงค์(ถ้ำ) ๑ อุโมงค์ มีทางเข้า ๓ ทาง ตั้งอยู่ตลอดแนววัดด้านตะวันตก และมีศาลาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากหน้าอุโมงค์ไปประมาณ ๑ เส้น คิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒๕ ไร่

        สวนพุทธธรรม เป็นชื่อใหม่ที่ ภิกขุ ปัญญานันทะ ประธานวัดอุโมงค์ ในสมัยนั้น (๒๔๙๒-๒๕๐๙) ตั้งขึ้นเรียกสถานที่ป่าผืนใหญ่ที่ปกคลุมวัดร้างโบราณ ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ ๑๕๐ ไร่ ที่พุทธนิคมเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นที่อยู่ของภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้แสวงหาความสงบ พื้นที่ซึ่งเรียกว่า สวนพุทธธรรมนี้กว้างมาก รวมเอาวัดไผ่ ๑๑ กอ (เวฬุกัฏฐาราม ซึ่งพระเจ้ามังรายมหาราชทรงสร้างไว้ถวายเป็นที่พำนักของพระมหากัสสปะเถระ ชาวลังกา ซึ่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในสมัยนั้น) วัดอุโมงค์เถรจันทร์ และวัดอื่นๆ (ที่อยู่ใกล้วัดอุโมงค์ทั้ง ๔ ด้าน) อีก ๔ วัดเอาไว้ด้วยทั้งหมด

อานิสงส์สร้างหีบธรรม์

อานิสงส์สร้างหีบธรรม์

อานิสงส์ทานไปหาคนตาย

อานิสงส์ทานไปหาคนตาย

ตำนานพญาธรรม

ตำนานพญาธรรม

กฎหมายโบราณ

กฎหมายโบราณ

ศิลปะการฟ้อน

ศิลปะการฟ้อน

วิถีวัฒนธรรม ๓ ชาติพันธุ์ (บ้านป่าป้อง)

วิถีวัฒนธรรม ๓ ชาติพันธุ์ (บ้านป่าป้อง)

พ่อหมอบุญชู จันทรบุตร (ภูมิปัญญารักษาโรค)

พ่อหมอบุญชู จันทรบุตร (ภูมิปัญญารักษาโรค)

จารึกล้านนา วัดแสนฝาง พ.ศ.๒๔๑๓-พ.ศ.๒๔๔๒

จารึกล้านนา วัดแสนฝาง พ.ศ.๒๔๑๓-พ.ศ.๒๔๔๒

จารึกล้านนา วัดพระธาตุดอยสุเทพ พ.ศ.๒๐๑๙-พ.ศ.๒๔๘๘

จารึกล้านนา วัดพระธาตุดอยสุเทพ พ.ศ.๒๐๑๙-พ.ศ.๒๔๘๘

จารึกล้านนา วัดพระธาตุศรีจอมทอง พ.ศ.๒๐๘๓-พ.ศ.๒๔๕๕

จารึกล้านนา วัดพระธาตุศรีจอมทอง พ.ศ.๒๐๘๓-พ.ศ.๒๔๕๕

จารึกล้านนา วัดหัวหนอง

จารึกล้านนา วัดหัวหนอง

จารึกล้านนา วัดกานโถม

จารึกล้านนา วัดกานโถม

จารึกล้านนา วัดพระสิงห์ พ.ศ.๒๓๕๕

จารึกล้านนา วัดพระสิงห์ พ.ศ.๒๓๕๕

จารึกล้านนา วัดหลวง พ.ศ.๒๑๐๓

จารึกล้านนา วัดหลวง พ.ศ.๒๑๐๓

จารึกล้านนา วัดยางหนุ่ม พ.ศ.๒๐๖๐

จารึกล้านนา วัดยางหนุ่ม พ.ศ.๒๐๖๐

จารึกล้านนา วัดพระเกิด พ.ศ.๒๐๖๓

จารึกล้านนา วัดพระเกิด พ.ศ.๒๐๖๓

กู่วัดเสาหิน ราว พ.ศ. ๒๐๒๐-พ.ศ.๒๐๒๓

กู่วัดเสาหิน ราว พ.ศ. ๒๐๒๐-พ.ศ.๒๐๒๓

จารึกล้านนา วัดพระพันตน พ.ศ. ๒๐๕๔-พ.ศ.๒๗๒๓

จารึกล้านนา วัดพระพันตน พ.ศ. ๒๐๕๔-พ.ศ.๒๗๒๓

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ

ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด

ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด

ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล

ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล

เตียวขึ้นดอยไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพ (วิสาขบูชา)

เตียวขึ้นดอยไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพ (วิสาขบูชา)

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง)

ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง)

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ ๓๔

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ ๓๔

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑

งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

วัดพระนอนขอนม่วง

วัดพระนอนขอนม่วง

วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอด

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดป่าแดงหลวง

วัดป่าแดงหลวง

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)

วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม)

วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม)

วัดกู่เต้า

วัดกู่เต้า

วัดโลกโมฬี

วัดโลกโมฬี

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดศรีเกิด

วัดศรีเกิด

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดพันเตา

วัดพันเตา

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง

เจดีย์หมื่นกอง (ในยุพราชฯ)

เจดีย์หมื่นกอง (ในยุพราชฯ)

วัดเชียงมั่น

วัดเชียงมั่น

วัดเกตการาม

วัดเกตการาม

วัดเจดีย์เหลี่ยม (วัดกู่คำ)

วัดเจดีย์เหลี่ยม (วัดกู่คำ)

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

เวียงท่ากาน

เวียงท่ากาน

วัดหางดง

วัดหางดง

วัดอินทราวาส (ต้นแกว๋น)

วัดอินทราวาส (ต้นแกว๋น)

วัดบวกครกหลวง

วัดบวกครกหลวง

วัดหนองคำ

วัดหนองคำ

วัดหนานช้าง

วัดหนานช้าง

เวียงกุมกาม

เวียงกุมกาม

วัดกานโถมกุมกามภิรมณ์ (วัดช้างค้ำ)

วัดกานโถมกุมกามภิรมณ์ (วัดช้างค้ำ)

แจ่งหัวริน

แจ่งหัวริน

แจ่งศรีภูมิ

แจ่งศรีภูมิ

แจ่งกู่เฮือง

แจ่งกู่เฮือง

แจ่งก๊ะต๊ำ

แจ่งก๊ะต๊ำ

วัดพระพุทธบาทสี่รอย

วัดพระพุทธบาทสี่รอย

ประเพณีรดน้ำดำหัว

ประเพณีรดน้ำดำหัว

ใบลาน

ใบลาน

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ (สงกรานต์)

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ (สงกรานต์)