วัดอินทขีลสะดือเมือง

       วัดอินทขีล เคยเป็นที่ประดิษฐานเสาอินทขีล(เสาหลักเมือง) ของเมืองเชียงใหม่ สร้างโดยพญามังรายมหาราชผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ เมื่อปีพ.ศ. ๑๘๓๙ เนื่องจากวัดตั้งอยู่ใจกลางของเมือง ผู้คนจึงนิยมเรียกกันติดปากว่าวัดสะดือเมือง ดังนั้นทางวัดจึงตั้งชื่อว่า วัดอินทขีลสะดือเมือง วัดอินทขีลนี้มีพระพุทธรูปที่สำคัญที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาเป็นเวลานานคือ หลวงพ่อขาว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบล้านนา มีพระพักตร์อิมเอิบดุจพระจันทร์ในวันเพ็ญที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ทำให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาได้รับความสุขสงบใจ เกิดความรู้สื่กที่มั่นใจ และมีความหวังที่จะประกอบการงาน เป็นประดุจหนึ่งว่า ท่านจงทำดีเถิด ทำงานเถิด แล้วจะประสบผลสำเร็จ สมความปรารถนาทุกประการ