วัดหนองคำ

     วัดหนองคำ เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และสวยงามวัดหนึ่งของภาคเหนือ สร้างขึ้นโดยคณะศรัทธาสามัคคีหลายท่าน ซึ่งมีชาวปะโอ (ต่องสู้) ตลอดถึงคณะศรัทธาพี่น้องชาวเชียงใหม่ ที่เป็นพ่อค้าไม้ ได้พร้อมใจกันขายช้าง ๗ เชือก ได้จัดหาซื้อที่ดินเพื่อที่จะสร้างวัด ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาให้เป็นมรดกอันล้ำค่า และ เป็นศาสนาประจำชาติสืบต่อไป