วัดกู่เต้า

        วัดกู่เต้า เดิมชื่อ วัดเวฬุวนาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีภูมิ วัดนี้ไม่ปรากฏว่าเริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยใด แต่มีตำนานเล่าขานกันมาและเชื่อว่า เจดีย์วัดกู่เต้าสร้างในสมัยที่พม่าครองเมืองเชียงใหม่ ซึ่งรวมไปถึงอาณาจักรล้านนาทั้งหมด สิ่งสำคัญภายในวัดคือ พระเจดีย์ทรงปราสาทแบบพิเศษ เรียกว่า เจดีย์กู่เต้า มีลักษณะองค์เจดีย์ทรงกลมคล้ายบาตรพระหรือผลน้ำเต้าซ้อนลดหลั่นขึ้นไปกัน ๕ ชั้น แต่ละชั้นมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูป มีฐานสูงย่อเก็จแบบฐานพระเจดีย์ในล้านนาทั่วไป