พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ

          พระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนฺธวโร) ถือเป็นพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งของล้านนา มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม ตลอดจนวิริยะอุตสาหะในการประกอบศาสนกิจให้มีความเจริญ ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแพร่สังคมสงเคราะห์ สาธารณูปการ เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนา มรณภาพเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ สิริอายุ ๙๐ ปี  ๗๐ พรรษา