จารึกล้านนา วัดหลวง พ.ศ.๒๑๐๓

เอื้อเฟื้อข้อมูลจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่