จารึกล้านนา วัดพระเกิด พ.ศ.๒๐๖๓

เอื้อเฟื้อข้อมูลจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่