จารึกล้านนา วัดหัวหนอง

เอื้อเฟื้อข้อมูลจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่