จารึกล้านนา วัดพระสิงห์ พ.ศ.๒๓๕๕

เอื้อเฟื้อข้อมูลจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่