จารึกล้านนา วัดพระพันตน พ.ศ. ๒๐๕๔-พ.ศ.๒๗๒๓

เอื้อเฟื้อข้อมูลจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่