งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑

          งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑ ปี ๒๕๖๐ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ดอกไม้สะพรั่งงาม เทิดนามองค์ภูมิพล” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจัดขึ้นในวันที่ ๓-๕ ก.พ. ๖๐ บรรยากาศการประกวดขบวนรถบุปผชาติมีขบวนรถเข้าร่วมจำนวน ๒๒ ขบวน ตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับอย่างสวยงาม พร้อมทั้งมีการนำภาพพระบรมสาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประดับขบวนรถ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยขบวนรถบุปผชาตินั้นเคลื่อนที่จากสะพานนวรัฐ เข้าสู่ถนนท่าแพ ไปสิ้นสุดที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดที่เป็นสถานที่จัดงาน โดยตลอดทั้งสองฝากฝั่งขณะขบวนเคลื่อนได้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศยื่นรอชมและเก็บภาพความสวยงามเป็นจำนวนมาก