ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและสื่อดิจิทัลล้านนา
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 053-942565
โทรสาร : 053-942572

อีเมล์ : [email protected]

9 + 2 =