ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล

ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล

ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่)       พิธีบูชาเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมือง ซึ่งชาวเชียงใหม่เชื่อว่าเป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคง การอยู่ดีมีสุขให้คนเชียงใหม่ อินทขิลหรือเรียกว่า เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่ทราบดีว่า ทุกๆ...
เตียวขึ้นดอยไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพ (วิสาขบูชา)

เตียวขึ้นดอยไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพ (วิสาขบูชา)

เตียวขึ้นดอยไหว้พระบรมธาตุดอยสุเทพ        งานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ(วันวิสาขบูชา) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในคืนก่อนวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อเนื่องมานาน ตั้งแต่สมัยโบราณมีการเดินขึ้นดอย เพื่อไปกราบสักการะบูชาและปฏิบัติธรรม ณ...
วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา      วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโอวาทปาฎิโมกข์ คือ ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส วันมาฆบูชา มีเหตุการณ์สำคัญพร้อมกัน ๔ ประการ คือ เป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป...
ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง)

ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง)

ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ๒๕๖๐     ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ยี่เป็ง เป็นภาษาล้านนา แยกได้สองคำ คือคำว่า ยี่ หมายถึง เดือนที่สองหรือเดือนยี่ตามที่คนล้านนาใช้เรียกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  และคำว่า เป็ง ที่หมายถึงพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ ...
เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ ๓๔

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ ๓๔

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ ๓๔      เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร...